SÅ SÅR DU EG­NA FRÖN

Leva & Bo - - Perenner -

5Skul­le di­na pi­o­ner sät­ta frön, pro­va då att så dem. Men an­vänd ba­ra de sto­ra, svar­ta frö­na, in­te de rö­da, de är blind­frön. Plan­te­ra i kru­kor som du se­dan grä­ver ned i jor­den upp till kan­ten, gär­na i när­he­ten av dess ”mam­ma”. Då slip­per du ris­ken att av miss­tag ren­sa bort små­plan­tor­na när de väl kom­mer. Hur gam­mal en pi­on kan bli vet man in­te, men man tip­par på upp till 100 år. Man har fun­nit gam­la går­dar där plan­te­ra­de väx­ter för­svun­nit men pi­o­ner­na fun­nits kvar och fort­satt att blom­ma år ef­ter år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.