EFTERTRAKTAD & DYR

Leva & Bo - - Perenner -

6Dill­pi­o­nen, P.te­nui­fo­lia, är bå­de eftertraktad och dyr. Den blir in­te hög­re än 30–50 cen­ti­me­ter men dess ka­rak­tä­ris­tis­ka blad gör att den verk­li­gen märks. Blom­mor­na är enk­la och sam­mets­blankt mörk­rö­da med gu­la pol­len­knap­par och rö­da stån­da­re. Bla­den lik­nar dill­blad, de är nål­tun­na med mörk­grön över­si­da och blågrön un­der­si­da. Dill­pi­o­nen blan­das allt som of­tast ihop med herr­gårds­pi­o­nen, Pae­o­nia x hy­bri­da, som är en kors­ning mel­lan den si­bi­ris­ka pi­o­nen och dill­pi­o­nen.

FRÖ­SÅ. Det är de sto­ra, svar­ta frö­na som fun­ge­rar att så. DILLPION. En eftertraktad och dyr pi­on med blad­verk som lik­nar dill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.