Räk- & pas­ta­sal­lad med dill­pesto

Leva & Bo - - Lättlagat -

En pesto ba­se­rad på söt­man­del, oliv­ol­ja och dill blir myc­ket god till­sam­mans med rä­kor, fe­ta­ost och pas­ta. Sal­la­den blir go­dast om du an­vän­der färs­ka rä­kor. 4 por­tio­ner • 250 g pas­ta • 200 g cock­tail­to­ma­ter • oliv­ol­ja att ste­ka i • 1 kg oska­la­de rä­kor el­ler 400 g

ska­la­de • 2 avo­ka­do • någ­ra nä­var ruco­la • 150 g av­run­nen, tär­nad fe­ta­ost • ½ röd­lök • ½ dl gräslök, fin­hac­kad Dill- och söt­man­del­spesto: • 100 g skål­lad och hac­kad

söt­man­del • 1 ½ dl dill, fin­hac­kad • 1 dl oliv­ol­ja • 75 g par­me­sa­nost, fin­ri­ven • salt Till ser­ve­ring: • tur­kisk yog­hurt

Ko­ka pas­tan en­ligt an­vis­ning­en på pa­ke­tet. Låt den sval­na.

Dill- och söt­man­del­spesto: Blan­da söt­man­del, dill, oliv­ol­ja, par­me­sa­nost och li­te salt till en pesto.

De­la to­ma­ter­na i hal­vor och stek dem i oliv­ol­ja i en stek­pan­na. Låt dem sval­na nå­got.

Ska­la rä­kor­na om du köpt oska­la­de.

Blan­da den av­sval­na­de pas­tan med pesto, to­ma­ter och rä­kor. Bred ut allt­sam­mans på ett upp­lägg­nings­fat el­ler lägg det i en skål.

Skär avo­ka­don i ski­vor. Lägg på avo­ka­do, ruco­la och fe­ta­ost.

Hac­ka röd­lö­ken och strö den till­sam­mans med gräslö­ken ovan­på pas­ta­sal­la­den.

Ser­ve­ra even­tu­ellt med li­te tur­kisk yog­hurt.

1 2 3 4 5 6 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.