Po­ta­tis- & ton­fis­k­sal­lad med ci­tron

1

Leva & Bo - - Lättlagat -

Po­ta­tis med en dres­sing gjord på se­nap och ci­tron-skal – det här är gott! 4 por­tio­ner • 1 kg färsk­po­ta­tis • 2 bur­kar ton­fisk i ol­ja • 1 äpp­le • 2 msk ka­pris • någ­ra nä­var blan­da­de

sal­lads­blad • ½ röd­lök • 4 ägg, kok­ta kal­la Dijon- och ci­tron­dres­sing: • 1 msk dijon­se­nap • 1 msk söt se­nap • 1 tsk röd­vins­vi­nä­ger • 1 ci­tron, fin­ri­vet skal • 4 msk raps­ol­ja • 2 msk vat­ten • salt och pep­par

Ska­la el­ler skrub­ba po­ta­ti­sen. Ko­ka po­ta­ti­sen tills den är mjuk. Låt den sval­na nå­got och skär i bi­tar.

Dres­sing: Blan­da dijon­se­nap, söt se­nap, röd­vins-vi­nä­ger och ci­tron­skal i en li­ten skål. Till­sätt ol­jan li­te i ta­get sam­ti­digt som du rör. Rör ner vatt­net. Sma­ka av med salt och pep­par. Häll av ol­jan från ton­fis­ken. Skär äpp­let i tär­ning­ar, det går bra att lå­ta ska­let va­ra kvar.

Häll dres­sing­en över den ljum­ma po­ta­ti­sen och blan­da om. Rör för­sik­tigt ner ton­fisk de­lad i gans­ka sto­ra bi­tar, äpp­le, ka­pris och sal­lads­blad.

Hac­ka röd­lö­ken och ski­va äg­gen. Gar­ne­ra med röd­lök och ser­ve­ra ägg­ski­vor­na till.

2 3 4

5 6

MA­TIG. Kyck­lingsal­la­den är li­ka god varm som kall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.