Ko­kos­ma­räng­tår­ta med ci­tron­gräd­de & bär

Leva & Bo - - Läckra Bakverk -

cir­ka 10 por­tio­ner • 6 ägg­vi­tor • 4 dl strö­soc­ker • 2 ½ + ½ dl ko­kos­fling­or • ¾ dl majs­stär­kel­se • 1 msk va­nilj­soc­ker Fyll­ning: • 3 dl visp­gräd­de • 1 dl le­mon­curd • 500 g jord­gub­bar • 150 g blå­bär Till gar­ne­ring: • 2 dl visp­gräd­de • 8 –10 jord­gub­bar • ci­tron­me­liss • ½ ci­tron, zestat skal • 1 msk flor­soc­ker

Värm ug­nen till 175 gra­der. Vis­pa ägg­vi­tor­na till skum med bal­long­visp el­ler el­visp. Till­sätt strö­sock­ret un­der ti­den du vis­par. Vis­pa till en blank och fast ma­rängsmet. Blan­da 2 ½ de­ci­li­ter ko­kos­fling­or med majs­stär­kel­se och va­nilj­soc­ker.

Vänd ner bland­ning­en i ma­rängs­me­ten med en slic­ke­pott. Fyll en

1 2

sprit­spå­se med sme­ten och sprit­sa ut långa sträng­ar, tätt bred­vid varand­ra, längs med lång­sidan på en plåt med bak­plåts­pap­per. Strö över ½ de­ci­li­ter ko­kos­fling­or. Gräd­da i mit­ten av ug­nen un­der cir­ka 20 mi­nu­ter.

Låt bot­ten sval­na på pap­pe­ret på ett bak­gal­ler. Vänd bot­ten på ett nytt pap­per, så att un­der­si­dan kom­mer upp­åt. Dra för­sik­tigt bort bak­plåts­pap­pe­ret.

Vis­pa gräd­den tjock och blan­da med le­mon­curd. Bred den över bot­ten. Spa­ra 10 jord­gub­bar till gar­ne­ring­en. Skär res­ten i bi­tar och för­de­la över gräd­den. Strö över blå­bä­ren. Låt bot­ten lig­ga fem mi­nu­ter med fyll­ning­en – då blir den lät­ta­re att rul­la ihop.

Rul­la ihop från lång­sidan, som en rull­tår­ta och lägg upp på fat. Vis­pa gräd­den till gar­ne­ring, gar­ne­ra med jord­gub­bar, ci­tron­me­liss, strim­lat ci­tron­skal och flor­soc­ker.

3 4 5

KOKOS. Ma­räng­bot­ten som är smak­satt med kokos rul­las ihop som en rull­tår­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.