Hur gör jag saft ut­an att ko­ka bä­ren?

Finns det nå­got bra, en­kelt sätt att gö­ra saft ut­an att ko­ka bä­ren?

Leva & Bo - - Fråga Oss - SU­SAN­NE

Visst går det bra att gö­ra rå­r­örd saft! Det blir en li­te an­nan smak än kokt saft, men har ock­så li­te säm­re håll­bar­het. Det finns fle­ra enk­la re­cept som va­ri­e­rar li­te be­ro­en­de på hur myc­ket väts­ka bä­ren in­ne­hål­ler. Enklast är att gö­ra med en sil­duk, och det en­da du be­hö­ver är bär, vat­ten, soc­ker och even­tu­ellt li­te ci­tronsy­ra. Vill du spa­ra saf­ten länge så går det bra att fry­sa den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.