Bjud in till kaf­fe­ka­las med läck­ra bak­verk

Leva & Bo - - Innehåll -

cir­ka 40 • 50 g jäst för sö­ta de­gar • 5 dl mjölk, 3 % • ½ tsk salt • 2 tsk stött kar­de­mum­ma • 1 ½ dl eko­lo­giskt rå­strö­soc­ker • 100 g smör, rumstem­pe­re­rat • drygt 1 ½ li­ter ve­te­mjöl Fyll­ning: • 100 g smör, rumstem­pe­re­rat • ½ dl eko­lo­giskt rå­strö­soc­ker • 2 tsk va­nilj­soc­ker • 1 tsk stött kar­de­mum­ma Till pens­ling och gar­ne­ring: • 2 ägg • rör­soc­ker strö el­ler pärl­soc­ker • kar­de­mum­ma

Smu­la jäs­ten i deg­bun­ken. Till­sätt mjölk, salt, kar­de­mum­ma, soc­ker, smör och mjöl ef­ter hand. Ar­be­ta de­gen smi­dig i köks­ma­skin, minst 10 mi­nu­ter. Låt de­gen jä­sa till dub­bel stor­lek, cir­ka 45 mi­nu­ter.

Fyll­ning: Rör sam­man smör, soc­ker, va­nilj­soc­ker och kar­de­mum­ma i en li­ten skål.

Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och knå­da den smi­dig. De­la den i två de­lar och kav­la ut var­je del till en rek­tang­el.

Bred på fyll­ning­en på de­lar­na och vik ihop de­gen från kort­si­dan i tre slag. Vänd de­gen ett kvarts varv och kav­la ut den till en rek­tang­el, så att vik­ning­en blir plat­ta­re.

Skär ut 1 ½ cen­ti­me­ter bre­da bi­tar och snur­ra ihop till en spi­ral och rul­la ihop till en knut. Fäst än­dar­na un­der bul­len. Lägg dem på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Låt bul­lar­na jä­sa un­der bak­duk på plå­ten, cir­ka 30 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 250 gra­der. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg, strö på rör­soc­ker och ny­mald kar­de­mum­ma. Gräd­da dem mitt i ug­nen i 5 – 8 mi­nu­ter.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.