STORMIGA RÄN­DER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Stock­holms­ba­se­ra­de fö­re­ta­get Hem sam­ar­be­tar med form­gi­va­re run­tom i världen. Här ro­sa kud­den Storm, de­sign av Syl­vain Wil­lenz, 50 50 ­cen­ti­me­ter, cir­ka 550 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.