Form­gi­va­re & ar­ki­tekt

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

42. Ös­ter­malm, Stock­holm. Form­gi­va­re, in­red­nings­ar­ki­tekt.

Gör: Ak­tu­ell med:

Va­sen Äng som finns att kö­pa i LE­VA & BO:s webb­s­hop.

Hem­si­da:

eva­schildt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.