DAGS FÖR TESTUND

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Fint som­mar­möns­ter hit­tas på ser­vi­sen Kras­se/Fan­ta­sie från svens­ka Pa­ra­dis­verk­sta­den. In­spi­ra­tio­nen till mönst­ren kom­mer från körs­bär, kras­se, flä­der­bär och magno­lia. Mugg, 10,5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 312 kro­nor.

SOM EN SOM­MA­RÄNG. ”Nu på som­ma­ren är det så vac­kert med ängs­blom­mor som blåkloc­kor och präst­kra­gar i va­sen Äng”, sä­ger form­gi­va­ren Eva Schildt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.