Grönt & na­tur­skönt

Leva & Bo - - Shopping - Av EMMY LUND­STRÖM

200 kro­nor, Dixie. Grön 22 cen­ti­me­ter hög, 649 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. Pric­kig i mun­blåst glas, 59 kro­nor, Åh­léns. Moss­grön 70 × 140 cen­ti­me­ter, 199 kro­nor, Åh­léns. Mil­jö­märkt Blad av så­pa, 79 kro­nor, Blad, 49 kro­nor, Blad, 69 kro­nor, Åh­léns. Stor 50 cen­ti­me­ter hög, 549 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. i tvät­tat lin­ne från Him­la, 349 kro­nor, El­los. i mas­siv alm med rot­tingsits, 2 199 kro­nor för två, El­los. som dof­tar äp­pel och ka­nel, 640 kro­nor, Rewi­ned.

vas, vär­me­ljus­hål­la­re bad­hand­duk, ren­gö­rings­me­del disk­me­del

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.