Fyn­da kud­dar & plä­dar

Leva & Bo - - Stor Guide -

5Fluf­fi­ga och my­si­ga yl­le­fil­tar i många oli­ka fär­ger kan du kö­pa till ra­bat­te­ra­de pri­ser i fa­briks­bo­den. Här finns även kud­dar, ty­ger och and­ra tex­tili­er i svensk de­sign.

En här­lig filt i din fa­vo­rit­färg.

Bra köp:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.