Tex­tili­er i bra kva­li­tet

Leva & Bo - - Stor Guide -

1Lyx­i­ga lin­ne­la­kan, my­sig frot­té, gar­di­ner el­ler du­kar från ti­di­ga­re kol­lek­tio­ner kan du kö­pa bil­li­ga­re här. Him­las ty­ger är av god kva­li­tet och de­sig­nen tid­lös så här kan du gö­ra fynd.

Lyx­ig lin­ne­duk som hål­ler

Bra köp:

länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.