Hand­la till fa­briks­pri­ser

Leva & Bo - - Stor Guide -

8Klas­sis­ka in­red­nings­tex­tili­er som fort­fa­ran­de trycks för hand. Har fun­nits se­dan 1944 och ty­ger­na är ett här­ligt in­slag i hem året om, även om de an­das svensk som­mar. Här kan du hand­la till fa­briks­pri­ser!

Ty­get Som­mar i de­sign av Goc­ken Jobs.

Bra köp:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.