Fyn­da fi­na lin­ne­ty­ger

Leva & Bo - - Stor Guide -

11Lin­ne­ty­ger i bå­de första­och andra­hands­sor­te­ring finns att kö­pa i bu­ti­ken. Du­kar, ser­vet­ter, hand­du­kar och lö­pa­re i många oli­ka fär­ger som pas­sar de fles­ta hem. Fi­na pre­sen­ter att ge bort el­ler att be­hål­la själv.

Lin­ne­hand­du­kar i oli­ka

Bra köp:

fär­ger.

SOM­RI­GA. Ljuslyk­tor i ro­sa och mäs­sing i de­sign av Lau­ra Bo­hinc hit­tar du hos Skul­tuna ­mäs­sings­fa­brik.

FÄRG­STARKT. Lin­ne­hand­du­kar i fi­na fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.