Väl­känd de­sign

Leva & Bo - - Stor Guide -

17De väl­kän­da sa­ker­na från Designhouse hit­tar du här till ett bil­li­ga­re pris. Möb­ler, tex­tili­er och pre­sen­ter till hög kva­li­tet. Här finns även mär­ken som Mil­le Not­ti, Pap­pe­li­na, Ce­an­nis och Him­la.

Pry­lar med El­sa Beskow-

Bäs­ta köp:

mo­tiv.

SÖT. Bric­ka med il­lust­ra­tion av El­sa Beskow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.