”Mitt näs­ta pro­jekt är att plan­te­ra fler ro­sor”

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

jäm­nat det med mar­ken. Det fanns ba­ra en en­da stor gräs­mat­ta och någ­ra kno­ti­ga frukt­träd kvar från den ti­den. Men på ba­ra någ­ra år har Skil­le fått den att blom­ma igen. Grun­den be­står av hor­ten­sia, la­ven­del och ro­sor, Skil­les ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ter.

– Se­dan gil­lar jag ju ock­så allt an­nat som blom­mar. Mitt näs­ta pro­jekt är att plan­te­ra fler ro­sor, ska­pa li­te mer rums­käns­la och sam­ti­digt mins­ka gräs­mat­tan nå­got.

Gröns­ka är en otro­lig in­spi­ra­tions­käl­la för kre­a­ti­vi­tet, me­nar Skil­le. Även om in­tres­set för väx­ter och gröns­ka in­te är så stort som i Eng­land så finns det ett ny­vak­nat in­tres­se även i Sve­ri­ge och sär­skilt här på Bjä­re­halvön.

11 12 13 SOLSTOLAR

14

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.