Ce­viche på lax och ana­nas

Leva & Bo - - Gott & Lyxigt -

Ce­viche är en klas­sisk pe­ru­ansk för­rätt. Den är en­kel att tilla­ga, men krä­ver god kva­li­té på rå­va­ror­na. Sal­ma­lax­en pas­sar ut­märkt för ce­viche, och den be­hö­ver in­te fry­sas. 4 por­tio­ner • 300 g lax­fi­lé av god kva­li­té, som

va­rit fryst el­ler sal­ma­lax Ma­ri­nad: • 1 chi­li • 3 msk oliv­ol­ja • 1 tsk vitvins­vi­nä­ger • pres­sad saft av 2 li­me­fruk­ter • pres­sad saft av ½ ci­tron • 1 hac­kad vit­löks­klyf­ta • salt • ny­mald pep­par Sal­lad: • ¼ färsk ana­nas • 2 to­ma­ter • ¼ gur­ka • ½ röd­lök • 3 msk färsk, hac­kad ko­ri­an­der

CE­VICHE. Fräsch som för­rätt, men pas­sar ock­så bra att ser­ve­ra i små glas på en buffé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.