Röd vin­bärs­ge­lé

Leva & Bo - - Skördetid -

Den­ne ge­lé går li­ka bra att gö­ra med vi­ta el­ler svar­ta vin­bär. cir­ka 1 li­ter • 500 g rö­da vin­bär, gär­na knappt

mog­na (ca 1 li­ter) • 1 dl vat­ten • 1 kg strö­soc­ker per li­ter av­run­nen saft (ca 11 dl per av­run­nen li­ter saft) Skölj och ren­sa bä­ren. Ko­ka upp bä­ren med vat­ten i en gry­ta. Mo­sa med till ex­em­pel en po­ta­tis­stöt. Låt stå i cir­ka 5 mi­nu­ter.

Si­la saf­ten ge­nom en sil­duk el­ler ren köks­hand­duk. Låt själv­rin­na cir­ka 40 mi­nu­ter. Mät upp saf­ten i en ren ka­strull. Ko­ka saf­ten i 3–4 mi­nu­ter. Till­sätt sock­ret, li­te i ta­get, tills det löst sig. Ko­ka i 5–10 mi­nu­ter på svag vär­me tills saf­ten bör­jar bli sim­mig i kon­si­sten­sen. Gör mar­me­lad­pro­vet.

Häll upp på var­ma, väl ren­gjor­da bur­kar. Låt sval­na li­te. För­slut.

2

i 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.