In­kok­ta äp­pel­klyf­tor

Leva & Bo - - Skördetid -

In­kok­ta äp­pel­klyf­tor pas­sar bra till vin­terns pa­jer el­ler att vär­ma och äta med glass. • 2 kg äpp­len, gär­na fast sort

(cir­ka 14 me­del­sto­ra) • 1 va­nilj­stång • 1 ½ li­ter vat­ten • 270 g strö­soc­ker (cir­ka 3 dl) • 1 krm askor­binsy­ra

Hal­ve­ra va­nilj­stång­en på läng­den. Ko­ka upp vat­ten, soc­ker och va­nilj­stång till soc­ker­la­gen. Till­sätt askor­binsy­ran ut­rört i li­te vat­ten.

Tvät­ta, ska­la och kär­na ur äpp­le­na. Skär dem i sto­ra klyf­tor.

Myc­ket fas­ta äpp­len får sju­da i la­gen i cir­ka 5 mi­nu­ter, me­dan mjö­li­ga­re äp­pel­sor­ter läggs ner i den var­ma la­gen och får sval­na där.

Lägg över äpp­le­na i frys­bur­kar. Häll på soc­ker­lag och för­slut med lock. Frys in.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.