En som­rig käns­la av him­mel och hav

Leva & Bo - - Redaktören - KA­TA­RI­NA FORS­BERG Tf re­dak­tör LE­VA & BO

BLÅ, BLÅ VIN­DAR och vat­ten vill man verk­li­gen ha på som­ma­ren. Om du vill nju­ta av den här ti­den på bäs­ta sätt – du­ka upp en pick­nick vid vatt­net och in­red bryg­gan med sa­ker som pas­sar ute­li­vet till. Finns det nå­got här­li­ga­re än att sit­ta i en be­kväm stol och hö­ra våg­skval­pet och lyss­na till skrä­nan­de må­sar? Just nu finns ock­så många fi­na in­red­nings­pry­lar och tex­tili­er i blått och vitt som pas­sar så bra till.

Där­för är det här num­ret av LE­VA&BO ex­tra späc­kat med den som­ri­ga käns­lan som ba­ra blått vat­ten och ljus­blå him­mel ger. På si­dan 16 har vi in­rett för ett här­ligt ute­liv på bryg­gan. Mju­ka tex­tili­er i blått och vitt, och kaf­fe­kor­gen är pac­kad med ­snyg­gas­te kop­par­na i emalj.

Om du kän­ner för att läm­na vil­sto­len har vi ord­nat med 27 pro­jekt som pas­sar bra att fixa med på som­ma­ren. Kanske är det dags att ord­na det där utekö­ket?

I skär­gårds­hu­set på si­dan 44 rå­der en här­lig som­mar­stil. Även här är det in­rett i blått och vitt med de­tal­jer som ljus­blåa köks­sto­lar.

Ock­så konst­nä­ren Li­sa Bu­re­ni­us har må­lat si­na köks­sto­lar i en tur­kos­blå ton. Hon bor i Var­berg och hen­nes här­ligt bo­he­mis­ka hem hit­tar du på si­dan 22. När som­mar­kväl­lar­na är lju­sa och långa vill man gril­la. Var­för in­te prö­va ett re­cept med grön­sa­ker den här gång­en?

Koc­ken Paul Svens­son ger si­na bäs­ta ve­go­tips på si­dan 54. Den gril­la­de sal­la­den med man­go och get­ost blir nog en fa­vo­rit. Och när det är dags för ef­ter­rätt – bjud på en hem­la­gad glass. Re­cep­ten på bland an­nat ba­nanglass med ma­räng och val­nöt­ter hit­tar du på si­dan 62.

Var den bäst avnjuts? På bryg­gan för­stås!

”Fi­na pry­lar och tex­tili­er i blått och vitt pas­sar bra till”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.