TRA­DI­TIO­NELLT I KÖ­KET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ike­as nya se­rie köks­pro­duk­ter är gjor­da i tra­di­tio­nell stil med tan­ken att ska­pa håll­bar de­sign som står sig länge. ­Skå­lar­na i pors­lin och glas kos­tar mel­lan 9 och 49 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.