PRICKIGT STENGODS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Den­na ru­sti­ka skål i stengods är en ny­het från La­ger­haus. Den pric­ki­ga skå­len, 19,5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, kos­tar 59 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.