SI­DE­BOARD I GRÅTT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Prak­tiskt brick­bord fun­ge­rar fint fram­för sof­fan och är dess­utom en­kelt att flyt­ta ut i träd­går­den när det van­kas fi­ka, 595 kro­nor, EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.