”Det ska sy­nas att det bor folk här”

Här bor:

Leva & Bo - - Sköna Dagar -

Li­sa och Pet­ter med bar­nen Ed­die och Isak.

Vil­la från 1938 i Söd­ra Näs sö­der om Var­berg.

Li­sa är bild­konst­när och sce­no­graf. Hen­nes konst kan kö­pas i LE­VA&BO Shop­ping. Pet­ter är skå­de­spe­la­re.

Var: Gör: Instagram:

@li­sa­bu­re­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.