Gril­lad sal­lad med man­go, get­ost & so­ja­ol­ja

Leva & Bo - - Grilla Grönt -

4 por­tio­ner • 4 små tä­ta sal­lads­hu­vu­den, till ex­em­pel svensk ro­man­sal­lad el­ler gemsal­lad • ol­ja till pens­ling • 2 mog­na man­gor • 100 g get­ost av ty­pen chèv­re • 3 msk ja­pansk so­ja • 3 msk ne­u­tral raps­ol­ja • salt och svart­pep­par

De­la sal­la­den på läng­den ge­nom ro­ten så den hål­ler ihop. Pens­la med li­te ol­ja. Kryd­da med salt och pep­par.

Gril­la or­dent­ligt över di­rekt glöd ut­an lock tills snit­ty­tor­na är lätt so­ta­de.

Ta sal­la­den från gril­len, skär i grova bi­tar och lägg på tall­ri­kar. Ska­la man­gor­na och skär bort kär­nor­na. Skär i tun­na ski­vor och för­de­la över sal­la­den.

Smu­la över getos­ten och av­slu­ta med att ring­la so­ja blan­dat med ol­ja över sal­la­den.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.