Piz­za med to­ma­ter, ­moz­za­rel­la & ka­pris

Leva & Bo - - Grilla Grönt -

4 piz­zor • 4 piz­za­deg­bi­tar à 100 g

(se re­cept ne­dan) • 2 dl to­mat­sås, 3 msk per piz­za

(se re­cept ne­dan) • 250 g moz­za­rel­la­ost, ski­vad • 4 msk ka­pris • 20 små de­li­ka­tessto­ma­ter,

hal­ve­ra­de • oliv­ol­ja • ba­si­li­kab­lad • salt och svart­pep­par

Kav­la ut piz­za­de­gar­na. För­ba­ka un­der lock på ste­nen 1 mi­nut. Ta ut bot­ten och vänd un­der­si­dan upp.

Bred to­mat­så­sen över bott­nar­na och lägg på os­ten. Strö över ka­pris och to­ma­ter. Sal­ta och pepp­ra.

Ba­ka på ste­nen un­der lock i 3–5 mi­nu­ter, tills det är fin färg på ost och bot­ten. Top­pa med ol­ja och ba­si­li­ka och ser­ve­ra ge­nast.

1 2 3 Piz­za­deg

12 piz­zor • 15 g färsk jäst • 450 g vat­ten • 5 g oliv­ol­ja • 800 g ve­te­mjöl • 15 g salt

Lös upp jäs­ten i vat­ten och oliv­ol­ja. Rör i ve­te­mjöl och salt. Knå­da till smi­dig deg. Låt jä­sa i 1 tim­me un­der en bak­duk i rumstem­pe­ra­tur.

Väg upp de­gen i bi­tar som väger 100 g. For­ma bi­tar­na till slä­ta och run­da bol­lar sam­ti­digt som du spän­ner ytan på de­gen. Lägg på en smord plåt. Låt jä­sa 1 ½ tim­me un­der duk. Det går ock­så bra att kall­jä­sa bi­tar­na i ky­len över nat­ten.

Kav­la ut fi­na tun­na rund­lar till piz­za­bak.

1 2 3

GIL­LAR GRÖNT. Paul Svens­son är krö­ga­re, tv-kock och kok­boks­för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.