Här­lig hal­longlass

Leva & Bo - - Lyxigt & Svalkande -

cir­ka 1 li­ter • 1 va­nilj­stång • 4 dl mjölk, 3 % • 3 dl visp­gräd­de • 6 äggu­lor • 1 ½ dl strö­soc­ker • 3 dl hal­lon, färs­ka el­ler frys­ta som har ti­nats De­la va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ner frö­na i en rym­lig ka­strull. Till­sätt mjölk och gräd­de. Ko­ka upp. Dra ka­strul­len från plat­tan.

Vis­pa äggu­lor­na och sock­ret vitt och krä­migt i en an­nan bun­ke.

Häll den var­ma grädd­mjöl­ken över äggu­lor­na i en jämn strå­le, vis­pa un­der ti­den.

Häll till­ba­ka allt i ka­strul­len och sjud glass­me­ten un­der visp­ning på me­del­hög vär­me tills den når 84 gra­der, el­ler tills den bör­jar tjock­na nå­got. Lyft ka­strul­len från vär­men, det får in­te ko­ka.

Häll sme­ten i en bun­ke, kyl ner. Har du tid kan sme­ten med för­del stå i ky­len över nat­ten. An­nars räc­ker det att den är väl kyld.

Mixa hal­lo­nen till en slät puré. Pas­se­ra ge­nom en fin­mas­kig sil.

Blan­da ner hälf­ten av hal­lon­purén i glass­me­ten och kör i glass­ma­skin tills den blir krä­mig. Häll upp i en burk el­ler skål och frys i minst 2 tim­mar. Har du ing­en ­glass­ma­skin kan du fry­sa glas­sen di­rekt i en burk, men ta då ut den och rör om 3–4 gång­er.

In­nan glas­sen har stel­nat helt rör du ner res­ten av hal­lon­purén med lätt hand, ba­ra så att det pre­cis blir ett fint möns­ter.

1 2 3 4 5 6 7 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.