Krä­mig blå­bärs­glass på pin­ne

Leva & Bo - - Lyxigt & Svalkande -

6–8 styc­ken • ½ va­nilj­stång • 2 dl mjölk, 3 % • 1 ½ dl visp­gräd­de • 3 äggu­lor • 1 dl strö­soc­ker • 2 dl blå­bär, färs­ka el­ler frys­ta • 1 msk ho­nung

De­la va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ner frö­na i en rym­lig ka­strull. Till­sätt mjölk och gräd­de och ko­ka upp. Dra ka­strul­len från plat­tan.

Vis­pa äggu­lor­na och sock­ret vitt och pö­sigt i en an­nan bun­ke.

Häll den var­ma grädd­mjöl­ken över äggu­lor­na i en jämn strå­le, vis­pa un­der ti­den.

Häll till­ba­ka allt i ka­strul­len och

1 2 3 4

sjud glass­me­ten un­der visp­ning på me­del­hög vär­me tills den når 84 gra­der, el­ler till den bör­jar tjock­na nå­got. Lyft ka­strul­len från vär­men, det får in­te ko­ka.

Häll sme­ten i en bun­ke och kyl ner. Har du tid kan sme­ten med för­del stå i ky­len över nat­ten. An­nars räc­ker det att glas­sen är väl kyld.

Mixa blå­bär och ho­nung till en puré och blan­da ner ¾ i glass­me­ten. För­de­la res­te­ran­de blå­bärspuré i bot­ten på glass­for­mar­na.

Fyll på med glassmet. Frys i cir­ka 1 tim­me, ta ut och sätt i pin­nar­na. Frys i yt­ter­li­ga­re minst 3 tim­mar.

5 6 7

EN­KELT. Ploc­ka blå­bär och gör hem­gjord glass på pin­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.