Ba­nanglass med ma­räng, ­val­nöt­ter & fud­ge

Leva & Bo - - Lyxigt Sommarfika -

cir­ka 1 li­ter • 2 mog­na ba­na­ner • 1 ½ dl strö­soc­ker • 1 va­nilj­stång • 4 dl mjölk, 3 % • 3 dl visp­gräd­de • 6 äggu­lor • 2 msk strö­soc­ker • 1 dl grovt kros­sa­de val­nöt­ter • en nä­ve mi­ni­ma­räng­er • 1 dl fud­geko­la (se re­cept ne­dan)

Ska­la ba­na­ner­na och de­la dem på läng­den. Lägg i en varm stek­pan­na och strö över soc­ker. Låt sock­ret smäl­ta och få en ljus­brun färg, vänd där­ef­ter ba­na­ner­na. Lägg ba­na­ner­na i en djup tall­rik och mo­sa dem med en gaf­fel. Ställ kallt.

De­la va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ner frö­na i en ka­strull. Till­sätt mjölk och gräd­de och ko­ka upp. Dra ka­strul­len från plat­tan.

Vis­pa äggu­lor­na och sock­ret vitt och krä­migt i en an­nan bun­ke.

Häll den var­ma grädd­mjöl­ken över äggu­lor­na i en jämn strå­le, vis­pa un­der ti­den. Häll till­ba­ka allt i ka­strul­len och sjud glass­me­ten un­der visp­ning på me­del­hög vär­me tills den når 84 gra­der, el­ler tills den bör­jar tjock­na. Lyft ka­strul­len från vär­men, det får in­te ko­ka.

Häll sme­ten i en bun­ke och kyl ner. Har du tid kan sme­ten med för­del stå i ky­len över nat­ten och mog­na. Till­sätt den mo­sa­de ba­na­nen när sme­ten kall­nat.

Häll över sme­ten i en glass­ma­skin och kör tills den blir krä­mig och fast. Till­sätt val­nöt­ter­na, ma­räng­er­na och fud­geko­lan på slu­tet och låt allt ba­ra pre­cis gå i. Skra­pa ner glas­sen i en bun­ke och frys i minst en tim­me, gär­na två, in­nan du ser­ve­rar den.

1 2 3 4 5 6 Fud­geko­la

Gör ½ sats fud­geko­la om du ska an­vän­da den i ba­nanglas­sen. Tänk på att den ska va­ra väl kyld in­nan du rör ner den i glas­sen. 2 dl • 1 ½ dl visp­gräd­de • 75 g smör • 1 dl farin­soc­ker • 75 g mörk cho­klad, 70 %

Ko­ka upp gräd­de, smör och farin­soc­ker och låt sju­da ett par mi­nu­ter på me­del­hög vär­me. Dra ka­strul­len från plat­tan.

Hac­ka cho­kla­den och blan­da ner i den var­ma grädd­bland­ning­en. Rör tills cho­kla­den smält. Häll över ko­lan i en bun­ke och ställ kallt.

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.