Hur gör jag det go­das­te is­kaf­fet?

Jag äls­kar kaf­fe men på som­ma­ren vill jag helst dric­ka nå­got svalt. Vil­ka är era bäs­ta tips för att få till ett gott is­kaf­fe? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - FO­TO BRENT HOFACKER MATTIAS

Det enk­las­te och snab­bas­te sät­tet att gö­ra is­kaf­fe är att häl­la varm­bryggt kaf­fe di­rekt på någ­ra is­bi­tar i ett glas, så att dryc­ken sval­nar di­rekt. Fyll på med mjölk, even­tu­ellt li­te soc­ker och någ­ra is­bi­tar till. En me­tod som krä­ver li­te mer pla­ne­ring är kall­bryggt kaf­fe: Mät upp öns­kad mängd kaf­fe i en kaf­fe­press, häll på kallt vat­ten men tryck in­te ner pres­sen. Låt dra över nat­ten i kyl­skåpet. Till­sätt mjölk och even­tu­ellt li­te soc­ker el­ler va­nilj­pul­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.