Var hit­tar jag kud­den?

I num­mer 25 av LE­VA&BO fanns en bild på ett Marra­ke­chmönst­rat golv från Tar­kett. På bil­den kun­de man även skym­ta en kud­de med tri­ang­lar på. Var kom­mer den ifrån? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MÄR­TA

Kud­den på bil­den kom­mer från Afro­art. Mönst­ret är in­spi­re­rat av gam­la block­tryck och finns i oli­ka fär­ger. Kudd­fo­dra­let mä­ter 50 × 50 cen­ti­me­ter och kos­tar 325 kro­nor.

MÖNS­TER. Det ­mönst­ra­de kudd­fo­dra­let från Afro­art har tryckts med ­hand­sni­da­de ­träblock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.