”Vi bor i ett 1800-tals­hus”

The­re­se och Jan är i full fart med att re­no­ve­ra sitt 1800-tals­hus på Öst­gö­tas­lät­ten. Blom­mi­ga ta­pe­ter och de­tal­jer i ro­sa hör till fa­vo­ri­ter­na. Myc­ket av in­spi­ra­tio­nen kom­mer från Instagram. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

The­re­se, 35, och Jan­ne, 34, med bar­nen Til­de, 10, samt Li­am, 6. The­re­se job­bar som per­son­lig as­si­stent och Jan­ne är svet­sa­re. 1800-tals­hus på Öst­gö­tas­lät­ten. @the­re­se.mel­lang­ar­den, @jax­els­son81.

Gör:

Hem­met: Instagram:

1 TV-RUM

Mar­mor­bor­det är en stor fa­vo­rit. Jan har svet­sat un­der­re­det till bor­det och mar­mor­ski­van be­ställ­des.

2 GRÅ TO­NER

Fjä­der­lam­pan Eos är en fa­vo­rit. På bil­den syns ­kat­ten Bel­la som är av ra­sen mai­ne coon. SOV­RUM

Även i sov­rum­met fö­re­kom­mer de­tal­jer i ro­sa. ”Det är min fa­vo­rit­färg”, sä­ger The­re­se.

3 BLOM­MIGT I sov­rum­met finns ett sned­tak där man kan se bal­kar­na. Väg­gen är ta­pet­se­rad med ta­pe­ten Magno­lia av Co­le & son. VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm in­te att skic­ka med adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.