DESIGNKLASSIKER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Lam­pan VP glo­be är en av de­sig­nern Ver­ner Pan­tons mest iko­nis­ka lampor. I år är det 90 år se­dan Pan­ton föd­des och som en hyll­ning till hans form­språk lan­se­ras nu en mäs­singsva­ri­ant, som finns att kö­pa från bör­jan av sep­tem­ber, 16 245 kro­nor, Ver­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.