SITT MJUKT & FINT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kub­for­mad sitt­puff med trästom­me och ljus­grå tex­til­kläd­sel, 51 49 cen­ti­me­ter, 999 kro­nor, Åh­léns.

FINT AV GLAS. ”Jag fa­sci­ne­ras av na­tu­rens för­må­ga att för­vand­la vårt skräp till skat­ter”, sä­ger Maria Meiss­ner Berg som gör smyc­ken och fo­to­prints av havs­glas som hon hit­tar på strän­der­na i Skå­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.