IN­SPI­RA­TION TILL KÖ­KET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Da­vid Fren­ki­el och Lu­i­se Vin­dahl har gjort suc­cé värl­den över med sin mat­blogg Green kit­chen sto­ri­es. Nu har pa­ret ska­pat in­spi­re­ran­de mil­jö­er till­sam­mans med Gra­nit. I kö­ket finns plats bå­de för att la­ga mat och um­gås. Fle­ra knopp­lis­ter på rad ska­par smi­dig förvaring på väg­gen, 349 kro­nor för en 90 cen­ti­me­ter lång list, Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.