PER­SON­LIGT KÖK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En av Ike­as sen­som­mar­ny­he­ter är bänk­ski­van Bar­ka­bo­da som be­står av ett topp­skikt av val­nöt. Bänk­ski­van finns till sa­lu från au­gusti och mä­ter 186 63,5 cen­ti­me­ter men kan ka­pas till öns­kad längd, 1 995 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.