MEDELHAVSKERAMIK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Med in­spi­ra­tion från Li­gu­ri­en lan­se­rar New­port en kol­lek­tion handgjord ke­ra­mik från Ita­li­en. Kol­lek­tio­nen Por­to­fi­no col­lec­tion är de­sig­nad i blå­vitt möns­ter. As­siett, 229 kro­nor, New­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.