Blog­gar om in­red­ning

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

31. Sam­bo Filip och so­nen Le­o­pold. Kom­mu­ni­ka­tör och fo­to­graf. Blog­gar om in­red­ning, mo­de och vack­ra sa­ker på loui-loui.fe­mi­na.se. Stock­holm. @lou­i­selj.

Gör: Bor: Instagram:

KOM­BI­NE­RAR. Blog­ga­ren ­Lou­i­se Ljung­berg blan­dar gam­malt ar­ve­gods med an­ti­ka möb­ler och Ikea i sitt hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.