LI­TET & SUPERSMART

Leva & Bo - - Fint I Gästhuset -

ÅÅEtt At­te­falls­hus får va­ra högst 25 kvadrat­me­ter stort och fun­ge­ra som en kom­ple­ment­bo­stad på tom­ten. Det får byg­gas ut­an bygg­lov. ÅÅI det här hu­set ryms ett full ut­rus­tat kök, en li­ten mat­plats, en var­dags­rums­del och ett sovrum. Här finns även en li­ten tvätthörna. ÅÅIn­si­dan är klädd med got­landspa­nel som må­lats vit med lim­färg. På gol­vet lig­ger vit­ol­ja­de fu­ruplank. Fa­sa­den är må­lad med en svart Fa­lu röd­färg.

TIPS! För­nya ge­nom att klä om gam­la sto­lar. Gör så här: Skru­va loss sit­sen och ta bort det gam­la ty­get. Mät och klipp till det nya ty­get. Lägg det över sis­ten och häf­ta fast på bak­si­dan med en häft­pi­stol, se till att det blir or­dent­ligt sträckt. Skru­va fast sit­sen. LI­TEN MAT­PLATS 3

4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.