VÄXT­HUS FÖR OD­LA­REN

Leva & Bo - - Stor Guide -

2Växt­hus i pul­ver­bränn­lac­ke­rad alu­mi­ni­um och vik­to­ri­ansk stil. Har en nock­höjd på 250 cen­ti­me­ter som ska ge bra od­lings­kli­mat och ar­bets­mil­jö. Skjut­dörr, sä­ker­hets­glas och alu­mi­ni­um­soc­kel. 5,5 kvadrat­me­ter. Från 20 295 kro­nor. clas­sicum.se.

Stor­lek: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.