TRA­DI­TIO­NELL & EN­KEL STIL

Leva & Bo - - Stor Guide -

5Ute­rum i klas­siskt ut­fö­ran­de med pul­pet­tak av ka­nal­plast som ger ett fil­tre­rat ljusin­släpp. Går att få med en­kel­glas för som­mar­bruk el­ler dub­bel­glas som hål­ler vär­men även höst och vin­ter. 12,9 kvadrat­me­ter. Från 93 651 kro­nor. san­tex.se.

Stor­lek: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.