HAR EX­TRA ISOLERING

Leva & Bo - - Stor Guide -

4Fri­ståen­de ute­rum med vi­ta skjut­dör­rar och en pa­nel­vägg i furu. Stom­men är gjord i lim­trä av gran. Välj ex­tra isolering om du vill kun­na an­vän­da rum­met även un­der vå­ren och hös­ten. 21,4 kvadrat­me­ter. Från 73 095 kro­nor. skanska­bygg­va­ror.se.

Stor­lek: Pris: Kon­takt:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.