FÖR DEN LIL­LA TRÄD­GÅR­DEN

Leva & Bo - - Stor Guide -

6Växt­hus och för­råd i ett från Has­sel­fors gar­den. Pas­sar i små träd­går­dar el­ler på ko­lo­ni­lot­ten. Lätt­mon­te­rad mo­dell, en­ligt till­ver­ka­ren. Det går att kö­pa till od­lings­bän­kar, trä­hyl­lor och glas­hyl­lor. 6 kvadrat­me­ter. Från 38 490 kro­nor. has­sel­fors­gar­den.se.

Stor­lek: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.