NÄS­TAN SOM EN TILL­BYGG­NAD

Leva & Bo - - Stor Guide -

11Ve­ran­da med sa­del­tak på grän­sen mel­lan ute­rum och till­bygg­nad. Stom­men är av gran och det finns bå­de fas­ta och öpp­nings­ba­ra föns­ter. Det går bland an­nat att väl­ja till taki­so­le­ring. 14,4 kvadra­me­ter. Från 136 595 kro­nor. skanska­bygg­va­ror.se.

Stor­lek: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.