RA­KA LIN­JER

Leva & Bo - - Stor Guide -

10Mångsidigt ute­rum som pas­sar till oli­ka ty­per av hus. Stom­men har oli­ka djup, vil­ket gör att man får käns­lan av två oli­ka rum i rum­met. Till­va­len in­klu­de­rar ex­tra isolering så att uterummet kan an­vän­das en läng­re tid på året. 19 kvadrat­me­ter. Från 45 165 kro­nor. wil­labgar­den.se.

Stor­lek: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.