ELE­GAN­TA DE­TAL­JER

Leva & Bo - - Stor Guide -

12Det­ta oran­ge­ri är en av årets ny­he­ter från Wil­lab gar­den. Kan an­vän­das som ett tra­di­tio­nellt växt­hus och ute­rum un­der sva­la som­mar­kväl­lar och även de da­gar då väd­ret in­te är på topp. Den svarta nockde­ko­ra­tio­nen är ett till­val.

15,2 kvadrat­me­ter. Från 44 995 kro­nor.

wil­labgar­den.se.

Stor­lek: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.