MO­DERNT

Leva & Bo - - Stor Guide -

14Med det­ta ute­rum i fu­tu­ris­tisk de­sign kan man ska­pa ett fri­ståen­de var­dags­rum i träd­går­den. Glid­pa­ne­ler i glas och trä­per­si­en­ner i ce­der­trä. Till­val in­klu­de­rar in­te­gre­rad led-be­lys­ning, hög­ta­la­re och ex­tra isolering. Ef­ter kun­dens öns­ke­mål, max­mått 24,8 kvadrat­me­ter. Från 150000 kro­nor. vanstatrad­gard.se.

Stor­lek:

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.