ARKITEKTRITAT

Leva & Bo - - Stor Guide -

13Det ar­ki­tektri­ta­de och fri­ståen­de uterummet är en ny­het för i år. Det har fått en mo­dern ut­form­ning med ra­ka lin­jer och lig­gan­de pa­nel. Finns även i en stör­re mo­dell. 14,7 kvadrat­me­ter. Från 60 000 kro­nor. skanska­bygg­va­ror.se

Stor­lek: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.