Kom hit på 1400-ta­let

Leva & Bo - - Trädgård -

2La­ven­del od­las och är här­dig upp till söd­ra ­Norr­land, men kan ibland på­träf­fas helt vild i Sydsverige. Ar­ten kom­mer från Me­del­havs­om­rå­det och de störs­ta od­ling­ar­na finns i Frank­ri­ke, Spa­ni­en och Ung­ern. Lavendel spreds med mun­kar i Eu­ro­pa på 1000-ta­let och har se­dan dess od­lats i klos­ter­träd­går­dar. I Sve­ri­ge har den od­lats se­dan 1400ta­let och blom­mar i ju­li–au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.